Yargıtay'dan 'tahrikli aklama'

  • 10:00 4 Temmuz 2022
  • Hukuk
ANKARA - Yargıtay, Y. O.’yu ateşli silahla katletmek isteyen ve bir gözünü kaybetmesine sebep olan fail Ömer Faruk Ayvaz’a uygulanan “haksız tahrik indirimini” onadı.
 
Ankara’da maruz kaldığı şiddet ve tehdit nedeniyle birçok kez koruma kararı aldıran Y.O.’yu yeni bir koruma kararı aldırdığı 26 Nisan 2016 tarihinde katletmek isteyen Ömer Faruk Ayvaz’a “haksız tahrik indirimi” uygulanarak verilen 10 yıl 6 aylık cezaya yapılan itiraz üzerine Yargıtay’dan karar çıktı.
 
Failin yargılandığı Ankara 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen indirimli cezanın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirten Y.O.’nun avukatları yaptıkları itirazda, failin eylemine uyan “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan cezalandırılmasını talep etti.
 
Tehditlerini cezaevinde de sürdürmüş
 
Yargıtay’a yapılan itiraz dilekçesinde, “Sanık tarafından öldürme planı kurgulanmış, defalarca dile getirilmiştir. Makul bir süre geçmesine rağmen karardan vazgeçilmediği; sebat ve ısrarla fiilin icrasına başlandığı görülmektedir. Sanık Ömer Faruk Ayvaz’ın müvekkili suçlamaya yönelik savunmaları, cezaevindeyken bile müvekkile haber göndererek ‘yarım bıraktığı işi tamamlayacağını’ belirttiği göz önünde bulundurulduğunda; sanığın davaya konu eylemi uzun süre tasarladığı ve planladığı, bunu ruhi sükunet içinde gerçekleştirdiği, hedeflediği sonucun gerçekleşmemesi karşısında ise müvekkile karşı tehditlerini devam ettirdiği anlaşılmaktadır” denildi. 
 
Israrlı takip, tehdit
 
Dilekçede yargılamanın sürdüğü yıllar boyunca Y.O.'nun tehdit almaya devam ettiği de vurgulandı. Yeliz’in ısrarlı takip edildiği kaydedilen dilekçede, “Sık sık yolu kesilmekte ve evine kadar gidilmektedir. Kimi zaman da cezaevindeki tutuklu sanık birileri aracılığıyla müvekkilime mesaj göndermektedir. Tutuklu sanığın serbest bırakılması müvekkilim için tehdit bulundurmaktadır. Sanık halen müvekkilimi tehdit etmektedir” ifadeleri yer aldı.
 
Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi tarafından benzer olaylara dair verilen kararların da hatırlatıldığı dilekçede, bu kararlarda öldürme eyleminin “tasarlanarak” gerçekleştirildiği yönünde tespit yapıldığı vurgulandı.
 
‘Haksız tahrik hukuka aykırı’
 
Mahkemenin  “İlk haksız eylemin hangi tarafça icra edildiği kesin olarak tespit edilememekle, mevcut şüphe sanık lehine değerlendirilerek cezasında asgari oranda 1/4 nispetinde indirim" uygulanmasına karar vermişse de somut olayda haksız tahrik indiriminin yasal koşullarının oluşmadığı belirtildi. 
 
İndirim uygulanmaması talep edildi
 
Yapılan ayrıntılı açıklamaların dikkate alınması istenilen başvuru dilekçesinde, fail hakkında üst sınırdan hüküm kurulması, “haksız tahrik indiriminin” uygulanmaması, failin tutukluluğunun devamına karar verilmesi ile Ankara 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararın bozulması talep edildi.
 
Yargıtay oybirliğiyle indirimi uygun buldu
 
Başvuruyu inceleyen Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi ise mahkemenin verdiği kararı ve “haksız tahrik indirimini” uygun buldu. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi tarafından verilen kararda, Ankara 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen ceza “isabetsiz” görülmediğinden “haksız tahrik indirimi”nin uygulanmaması gerektiği ve üst sınırdan faile ceza tayin edilmesi gerektiği yönündeki talepleri “yerinde görülmeyen temyiz sebepleri” diyerek reddetti.  Yargıtay temyiz isteminin esastan reddine karar verdi. Kararın oybirliğiyle alındığı belirtildi.
 
Ne olmuştu?
 
Fail Ömer Faruk Ayvaz, şiddet ve tehdit nedeniyle birçok kez koruma kararı aldıran Y.O.’yu yeni bir koruma kararı aldırdığı 26 Nisan 2016 tarihinde katletmek istedi. Fail, Y.O'yu ve kardeşi Murat O.’yu ateşli silahla yaraladı. Yaralandıktan sonra 23 ameliyat geçiren Y.O., bir gözünü kaybetti.
 
Fail cezaevinde bulunduğu süreçte dahi Y.O.'yu tehdit etmeye devam etti. Duruşmalar esnasında Y.O. ve avukatları, fail ve avukatı tarafından hakaretlere maruz kaldı.
 
“Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan yargılanan faile 16 Temmuz 2018 yılında Ankara 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
 
Karara itiraz üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi 17 Nisan 2019’da kararı bozarak ilk derece mahkemesine yeniden gönderdi.  Bozma kararı üzerine Ankara 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama yeniden başladı ve faile 15 Ekim 2020’de yine 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
 
Verilen karara tekrar itiraz üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi 21 Ocak 2021’de istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Bu kararın temyizi üzerine Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi 11 Ekim 2021’de istinaf kararını bozarak dosyayı yeniden Ankara 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Ankara 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan yeniden yargılamanın ardından 15 Aralık 2021’de fail hakkında Y.O.’ya yönelik “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
 
Haksız eylemin kim tarafından başladığının bilinmemesi iddiasıyla indirim
 
Mahkeme verdiği kararın gerekçesinde failin, Y.O.'ya karşı “kasten öldürme suçuna teşebbüs etmek” suretiyle işlediğini bu nedenle müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verse de “Sanığın işlemeyi kastettiği öldürme suçunu,  elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icra hareketlerine başlayıp elinde olmayan nedenlerle, rızası dışında tamamlayamadığı, eylemin oluş itibariyle teşebbüs aşamasında kaldığı anlaşılmakla meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı ile uyulmasına karar verilen bozma ilamı gözetilerek takdiren 14 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına” karar verdi. 
 
Mahkeme verdiği 14 yıllık cezayı ise “ilk haksız eylemin” hangi tarafça icra edildiğinin kesin olarak tespit edilemediğini savunarak indirim uyguladı ve 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.